top of page
Śliczna_zdjęcia na stronę (12).png

Kaja Kuź

Psycholożka w trakcie całościowego szkolenia z psychoterapii poznawczo-behawioralnej

 

 

Umów wizytę:

Telefon: +48 733 570 773

E-mail: kajakuz.psycholog@gmail.com

Jestem psychologiem w trakcie 4-letniego szkolenia psychoterapeutycznego
w Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS. Pracuję z osobami dorosłymi (od 18r.ż.). Prowadzę wsparcie psychologiczne dla pacjentów w różnego rodzaju kryzysach życiowych, mających trudności
w regulacji emocji, budowaniu relacji, cierpiących na zaburzenia depresyjne oraz zaburzenia lękowe.

Wykształcenie i kwalifikacje

  • 4-letnie szkolenie psychoterapeutyczne - Szkoła Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS
    (w trakcie)

  • Psychologia - 5-letnie jednolite studia magisterskie na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

  • Szkolenie z Racjonalnej Terapii Zachowania

  • Przygotowanie Pedagogiczne – Centrum Kształcenia Nauczycieli przy Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie

Na co dzień pracuję indywidualnie z osobami dorosłymi w Centrum Zdrowia Psychicznego Małopolska-Południe
w Skawinie (Szpital Kliniczny im. J. Babińskiego w Krakowie) oraz na oddziale dziennym rehabilitacji w Sp. z. o.o. TLK MED, udzielając indywidualnych konsultacji, a także prowadząc grupowe zajęcia z relaksacji i psychoedukacji. Doświadczenie zawodowe zdobywałam również podczas stażu klinicznego na oddziale psychiatrycznym Szpitala Klinicznego
im. J. Babińskiego w Krakowie, a także podczas praktyk studenckich realizowanych na oddziale psychiatrycznym w Szpitalu im. Św. Łukasza w Tarnowie oraz w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 4 w Krakowie.

Pomagam w budowaniu skutecznych strategii radzenia sobie ze stresem oraz wzmacnianiu poczucia sprawczości
i własnej wartości. Wspieram w radzeniu sobie ze stratą, m.in. w procesie rozstania, czy żałoby. Swoje rozumienie problematyki i funkcjonowania człowieka, a także stosowane techniki terapeutyczne opieram na podejściu poznawczo-behawioralnym. Metody pracy dobieram indywidualnie do potrzeb, zasobów i możliwości pacjenta. W pracy z pacjentem kluczowe jest dla mnie budowanie relacji terapeutycznej opartej na życzliwości, zaufaniu i poczuciu bezpieczeństwa.

 

Należę do Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Pracuję zgodnie z Kodeksem Etyczno-Zawodowym Psychologa. Swoją pracę poddaję superwizji.

Formy pomocy i cennik
 

Porada psychologiczna 170 zł

bottom of page